Pomagaj

Część uzyskanego dochodu z wynajmu przekazujemy na potrzeby fundacji :

New Hope Africa
Community Based Organization
Pawel Huk

każdy z klientów może zadeklarować na chce przeznaczyć środki ze swojego pobytu: